• امروز : یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰

رفاه و تامین اجتماعی | بهار کوار

19دسامبر
ثبت نام در سامانه ۳۰۷۰ تامین اجتماعی

ثبت نام در سامانه ۳۰۷۰ تامین اجتماعی

طرح ۳۰۷۰ سازمان تأمین اجتماعی و توسعه خدمات غیرحضوری به جامعه تحت پوشش از تمامی بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان

چیزی یافت نشد !