پیشنهاد سردبیر
پیشنهاد سردبیر

نظــر سنجــی

آرشیو
به نظر شما مهمترین پروژه موردنیاز مردم کوار چیست؟
آخرین عناوین
۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸:۱۴
مسئولین شهرستان کوار در شب های دهه اول محرم حضور مستمری در هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار دارند.

تصاویر زیر تعدادی از این بازدیدها را به تصویر کشیده است.

 

شهر کوار

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

طسوج

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

اکبرآباد

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

آباده

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

ارباب سفلی

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

علی آباد

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

دهشیب

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

خرمایی

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

محمودآباد دو دانگ

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

محمودآباد دو دانگ

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

فتح آباد

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

 

قلعه نو کوار

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوارمطالب مرتبط :

نام:
ایمیل:
نظر شما:
 
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
نظرشما