خورشید بی غروب (خاطراتی از سردار شهید سردار خورشیدی)


اگر 5 ماه هم به مرخصی نیایم کسی سراغ مرا نمی گیرد زیرا همه می دانند خانه اول من جبهه است.

تولد: کوار – روستای ارباب سفلی

سمت: فرمانده گردان تخریب لشکر 19 فجر

شهادت: جزیره مجنون

سردار بعد از مدتها به مرخصی آمده بود، برای دیدار با او رفتم. آثار مواد شیمیایی بر تنش به وضوح به چشم می خورد بعد از احوال پرسی گفت: «فلانی من تا به حال چهار بار شیمیایی شدم و بدنم نسبت به شیمیایی مقاوم شده برای همین این چیزها نمی تواند مانع حضور من در جبهه شود اگر 5 ماه هم به مرخصی نیایم کسی سراغ مرا نمی گیرد زیرا همه می دانند خانه اول من جبهه است.»

انگار قسمت سردار بود تنفس بی وقفه مواد شیمیایی!

سردار صبح به خط جزیره مجنون وارد شده بود. هنوز از حضورش ساعتی نمی گذشت که بمباران شیمیایی دشمن شروع شد. پدرانه دور نیروها می گشت و آنها را ترغیب به استفاده از ماسک می کرد و از طرف دیگر با روشن کردن آتش در پی از بین بردن اثرات مواد شیمیایی بود.

وقتی می خواست با فرماندهی تماس بگیرد، ماسکش را برداشت و در کمتر از چند دقیقه روی زمین افتاد، دشمن گاز سیانور، خطرناکترین ماده شیمیایی را روی سر بچه ها ریخته بود. سریع با وانت او را عقب فرستادیم، اما ماشین واژگون شد و پیکر سردار همچون خورشیدی در جزیره مجنون برای همیشه بی غروب باقی ماند.

منبع: کتاب سرو قامتان (برگزیده ای از خاطرات 27 شهید سرافراز جنوب استان فارس- مجید ایزدی)

 

مطلب مرتبط: سرداری از تبار آسمان (سردار شهید خورشیدی)

انتهای پیام/224224


۷ آذر ۱۳۹۲