باید آراسته رفت! (خاطراتی از سردار شهید حسین رضازاده)


شب قبل، هیاهویی را به پا کرده بود که بیا و ببین. جشن حنابندان برپا کرده بود، گویی می خواهد به حجله برود، با خواندن سرود همه را به وجد آورده بود.

تولد: 1/1/1342 روستای فرود کوار

سمت: جانشین گردان ادوات تیپ امام حسن (ع)

شهادت: 8/9/1366 محور ماووت

سن: 24 ساله

 

 

کفن من

سال 62 حسین وارد سپاه شد. قبل از آن هم ماه ها در جبهه به عنوان نیروی بسیجی حضور داشت. وقتی لباس رزم را پوشید، این گونه نوشت" «من این لباس را به عنوان کفن خود پوشیدم. امیدوارم با پوشیدن کفن، خدای تبارک و تعالی گناهانم را ببخشد و مرا یک لحظه هم که شده به خودم وانگذارد و لحظه آخر عمر هم با توجه بمیرم!».

براستی هم همینطور بود، تا زمان شهادت بیشتر اوقات با همین لباس ساده دیده می شد! با همان لباس هم در قبر گذاشته شد و به آرزویش رسید.

******

نشسته بود و آلبوم جبهه اش را ورق می زد، ورق می زد و عکس های دوستانش را نشان می داد و گاه انگشت زیر عکسی می گذاشت و می گفت این هم شهید شده، تا رسید به عکس خودش، انگشت را گذاشت روی عکس و گفت: «مادر این هم روزی شهید می شود!».

 

باید آراسته رفت!

شامگاه 9/9/66 بود، بچه های تیپ از عملیات با موفقیت برگشته بودند و دشمن که ضربه سختی خورده بود بی محابا شروع کرد به پاتک. فرمانده گردان شهید شده بود، بچه هایی که در خط مقدم بودند فرمانده ای جدید طلب می کردند و حسین مشتاقانه پا پیش گذاشت. شب قبل، هیاهویی را به پا کرده بود که بیا و ببین. جشن حنابندان برپا کرده بود، گویی می خواهد به حجله برود، با خواندن سرود همه را به وجد آورده بود. بعد هم قیچی و آینه طلب کرد، روی جعبه مهماتی نشست و گفت: «مرا اصلاح کنید!».

_ «حسین مگر می خواهی به حجله بروی که اصلاح می کنی؟»

_ «در این راهی که در پیش دارم می بایست با ظاهری آراسته رفت!».

منبع: کتاب سرو قامتان (برگزیده ای از خاطرات 27 شهید سرافراز جنوب استان فارس- مجید ایزدی)

 

مطلب مرتبط: مرد عمل (خاطراتی از سردار شهید حسین رضازاده)

انتهای پیام/224224

 


۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳