عکس / هلوی کوار


1200 هکتار از باغات شهرستان کوار زیر کشت هلو می باشد.

هلوی کوار

هلوی کوار

هلوی کوار

هلوی کوار

هلوی کوار

هلوی کوار

انتهای پیام/224224


۳۱ تير ۱۳۹۴