شعر / مهد پانصد گل بی صبر و قرار است کوار


قطعه شعری زیبا در وصف شهرستان کوار از الهام همتی شاعر خوش ذوق کواری.

سبدی سبز به دست دل یار است کوار

مهد پانصد گل بی صبر و قرار است کوار

رد دستان خدا بر دل زیبای زمین

شهر آلاله ، کبوتر ،گل نار است کوار

دلبری ناز که دل میبرد از پارسیان

و چه شوخ است و فریبنده کوار است کوار

به تنش جامه تاریخ کهن ، بر دل راز

به سرش چارقد سبز بهار است کوار

رخ یـار است اگر پارس و شیراز لبش

بی گمان خال لب سرخ نگار است کوار

الهام همتی

انتهای پیام/224224


۳ مرداد ۱۳۹۴