عکس / طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار


بقعه ی امام زاده ابوالخیر یا همان شاه ابوالخیر (اسحاق)، در فاصله دو و نیم کیلومتری غرب قهوه خانه شاه بهرامی در جاده کوار - فیروزآباد قرار دارد.

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

طبیعت زیبای اطراف امامزاده ابوالخیر (ع) کوار

عکس: مهدی عزیزی از اهالی روستای ولیعصر


۱۹ دي ۱۳۹۴