منتخبین شورای پنجم شهر کوار مشخص شدند +اسامی


با پایان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و شمارش آرا، اعضای دور پنجم شورای شهر کوار نیز مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارکوار، اعضای اصلی و علی البدل این شورا به شرح زیر می باشد:

 

اعضای اصلی:
سعید منوچهری با 3752 رأی
محمد تقی پور با 3590 رأی
سید حجت حسینی با 3381 رأی
جهانبخش دادرس شاد با 3292 رأی
منصور زراعت پیشه با 3028 رأی

 

علی البدل:
حمید سلطانی با 2821 رأی
سیده زهرا رحیمی با 2735 رأی
محمد یوسف پور با 2646
رأی

 

 آگهی نتیجه نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر کوار

 آگهی نتیجه نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر کوار


۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶