بی ریا (خاطراتی از سردار شهید هوشنگ کوهی)


حتی به ما نگفت که دانشگاه قبول شده و آن را رها کرده و به جبهه آمده یا اینکه قبلاً مجروح شده و هنوز تیری در پایش است!

تولد: 1340 کوار

سمت: فرمانده گردان لشکر 19 فجر

شهادت: 26/2/1362 فکه

 

فرد شجاعی بود و رشادت های زیادی در شناسایی ها از خود نشان می داد با این حال فردی ساکت بود و آرام و کمتر از خودش حرفی می زد. با اینکه مدت ها بود با هم همرزم بودیم اما ما نمی دانستیم که یکی از برادرانش شهید و برادران دیگرش نیز در جبهه هستند. حتی به ما نگفت که دانشگاه قبول شده و آن را رها کرده و به جبهه آمده یا اینکه قبلاً مجروح شده و هنوز تیری در پایش است!

بعدها جریان مجروح شدنش را شنیدم؛ در تنگ چزابه در حالی که تیرباری را به گردن آویخته بود به دل دشمن می زند و پس از آنکه آنها را تار و مار می کند خود نیز از ناحیه ران مجروح می شود جالب اینکه با وجود این ناراحتی در مسابقه دو استقامت که در لشکر برگزار شده بود شرکت کرد و نفر اول شد.

روی کوله پشتی اش این بیت را نوشته بود؛

گلی گم کرده ام می جویم او را

به هر گل می رسم می بویم او را

حدس می زدم بدون هدف خاصی این بیت شعر را نوشته اما مدتی بعد جریان را فهمیدم؛ می دیدم بعضی روزها بیلی پشت ماشین می گذارد و چند ساعتی ناپدید می شود فهمیدم که برادرش «جمشید کوهی» در عملیات فتح المبین شهید شده و پیکرش مفقود است هوشنگ هم در وقت های بیکاری از فکه به سمت شوش را دنبال برادر می گردد.

منبع: کتاب سرو قامتان (برگزیده ای از خاطرات 27 شهید سرافراز جنوب استان فارس- مجید ایزدی)

انتهای پیام/224224


۲۳ شهريور ۱۳۹۲