مرد عمل (خاطراتی از سردار شهید حسین رضازاده)


بعد از نماز برگه های سفیدی را بین دوستان تقسیم می کرد و از همکاران می خواست هر کدام نقصی در رفتار و کردار ایشان دیده اند به او گوشزد کنند تا در رفع آنها بکوشد.

تولد: 1/1/1342 روستای فرود کوار

سمت: جانشین گردان ادوات تیپ امام حسن (ع)

شهادت: 8/9/1366 محور ماووت

 

سه ماه در سنگر!

از طرف سپاه به حسین چهار ماه مأموریت کردستان داده شد، اما حسین با اصرار حکم را به هشت ماه افزایش داد. وقتی پس از چهار ماه آمد پوست صورتش سیاه و خشک شده بود، علت را از او پرسیدیم، گفت چیزی نیست، از همراهانش که سؤال کردیم گفتند: «حسین به مدت سه ماه در یک سنگر مأمور بوده و به علت سرمای زیاد و خطرناک بودن منطقه امکان بیرون آمدن و دیدن آفتاب را هم نداشته!»

 

محاسبه!

حسین شده بود مسئول پرسنلی سپاه کوار. اخلاق و رفتار نیکویش زبان زد همه شده بود. بعد از نماز برگه های سفیدی را بین دوستان تقسیم می کرد و از همکاران می خواست هر کدام نقصی در رفتار و کردار ایشان دیده اند به او گوشزد کنند تا در رفع آنها بکوشد. از بعضی بچه هایی هم که نور شهادت را در صورت آنها می دید برای خود شفاعت می گرفت.

بعد از شهادت حسین، وسایلش را که جستجو می کردم دیدم یکی از بچه ها روی یکی از آن کاغذها نوشته بود: «حسین جان قول دادی اگر شهید شدی ما را هم شفاعت کنی!».

منبع: کتاب سرو قامتان (برگزیده ای از خاطرات 27 شهید سرافراز جنوب استان فارس- مجید ایزدی)

انتهای پیام/224224


۳۱ شهريور ۱۳۹۲