پیشنهاد سردبیر
پیشنهاد سردبیر

26 حادثه در 35 روز در گردنه شاه بهرامی جاده کوار فیروزآباد

حوادث ناگوار نقطه حادثه خیز گردنه شاه بهرامی جاده کوار فیروزآباد همچنان ادامه دارد و رقم حوادث رخ داده در 35 روز اخیر به عدد نجومی 26 رسید.

نظــر سنجــی

آرشیو
به نظر شما مهمترین پروژه موردنیاز مردم کوار چیست؟
آخرین عناوین
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
نظرشما