پیشنهاد سردبیر
پیشنهاد سردبیر

بازدید مسئولین شهرستان از هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار

مسئولین شهرستان کوار در شب های دهه اول محرم حضور مستمری در هیئت های عزاداری شهر و روستاهای کوار دارند.

نظــر سنجــی

آرشیو
به نظر شما مهمترین پروژه موردنیاز مردم کوار چیست؟
آخرین عناوین
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
نظرشما