انقلاب اسلامی با اتکاء به قدرت مردم، آسیب ناپذیر است.

مقام معظم رهبری

راهپیمایی مجازی 22 بهمن 1400 شهرستان کوار