۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

مردم عزیز از حق خودتان استفاده کنید اگر انتخاب نکنید برایتان انتخاب می‌کنند!
مهندس عبدالعلی رحیمی:

مردم عزیز از حق خودتان استفاده کنید اگر انتخاب نکنید برایتان انتخاب می‌کنند!

به گزارش بهار کوار در مصاحبه ای که با مهندس عبدالعلی رحیمی نماینده محترم و زحمتکش شهرستان های کوار سروستان و خرامه انجام گرفت به بررسی ویژگی های کاندید اصلح و معیار های یک انتخاب اصلح از نظر ایشان پرداختیم و در پایان پیامی برای عموم مردم به جهت مشارکت حداکثری در انتخابات داشتند.