جهت رای روی اسم نامزد مورد نظر کلیک کرده و سپس دکمه ارسال بزنید. همچنین نتایج را می توانید مشاهده نمایید.

این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 29 روز پیش).