هواشناسی | پایگاه خبری تحلیلی بهار کوار

10بهمن
پیش آب هوای چند روز آینده کوار

پیش آب هوای چند روز آینده کوار

آب و هوای شهرستان کوار

26دی
آمار میزان بارندگی اخیر در شهر کوار و اکبرآباد تا

آمار میزان بارندگی اخیر در شهر کوار و اکبرآباد تا

آمار بارندگی اخیر شهر کوار و اکبرآباد به شرح زیر است:

16آذر
آمار میزان بارندگی در شهرستان کوار

آمار میزان بارندگی در شهرستان کوار

با ورود سامانه بارشی اخیر، 52 میلیمتر بارندگی در شهر کوار و 51 میلیمتر در شهر اکبرآباد ثبت شده است.