برگزاری مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت در کوار

برگزاری مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت در کوار

14:08 09 خرداد 1403
عزاداری مردم کوار در سوگ شهید جمهور و شهدای خدمت

عزاداری مردم کوار در سوگ شهید جمهور و شهدای خدمت

12:29 03 خرداد 1403
گفتگو با معلمان کواری

گفتگو با معلمان کواری

21:05 13 اردیبهشت 1403
تجمع دانش آموزان روستای فرود در حمایت از عملیات وعده صادق

تجمع دانش آموزان روستای فرود در حمایت از عملیات وعده صادق

19:03 29 فروردین 1403