دانشگاه | پایگاه خبری تحلیلی بهار کوار

16آذر
دانشگاه هایی که فقط اسمی از آن باقیست / دغدغه ها و چالش های دانشجویان کواری
یادداشت

دانشگاه هایی که فقط اسمی از آن باقیست / دغدغه ها و چالش های دانشجویان کواری

زمانی تعداد دانشجویان در کوار باعث افتخار شهرستان بود و هرکجا در پی دانشجویی بودی کافی بود به یکی از دانشگاه‌ها بروی، دانشگاه علمی کاربردی، پیام نور و آزاد که از سراسر کشور دانشجو داشتند، اما اکنون چطور؟ سری به دانشگاه‌ها می‌زنیم اما آن تعداد دانشجویی که باید باشد، نیست!

چیزی یافت نشد !