منابع طبیعی | پایگاه خبری تحلیلی بهار کوار

08بهمن
توسعه گلخانه های کوچک مقیاس در شهرستان کوار

توسعه گلخانه های کوچک مقیاس در شهرستان کوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از افزایش سطح گلخانه کوچک مقیاس از 3000متر مربع به 6000 متر مربع خبر داد و گفت: گلخانه های کوچک مقیاس در طرح هادی روستایی و اکثراً توسط بانوان روستایی مدیریت می شود.

چیزی یافت نشد !