حقوقی و قضایی | پایگاه خبری تحلیلی بهار کوار

28آذر
نفقه چیست؟

نفقه چیست؟

نفقه به معنی هزینه و خرجی است که شوهر باید آن را پرداخت کند.

15اسفند
اظهارنامه چیست و چه فایده ای دارد؟

اظهارنامه چیست و چه فایده ای دارد؟

اظهارنامه نوعی مهلت دادن رسمی و اختیاری به‌طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند