• امروز : یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰

حقوقی و قضایی | بهار کوار

05مارس
اظهارنامه چیست و چه فایده ای دارد؟

اظهارنامه چیست و چه فایده ای دارد؟

اظهارنامه نوعی مهلت دادن رسمی و اختیاری به‌طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند

چیزی یافت نشد !