۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

مردم عزیز از حق خودتان استفاده کنید اگر انتخاب نکنید برایتان انتخاب می‌کنند!
مهندس عبدالعلی رحیمی:

مردم عزیز از حق خودتان استفاده کنید اگر انتخاب نکنید برایتان انتخاب می‌کنند!

به گزارش بهار کوار در مصاحبه ای که با مهندس عبدالعلی رحیمی نماینده محترم و زحمتکش شهرستان های کوار سروستان و خرامه انجام گرفت به بررسی ویژگی های کاندید اصلح و معیار های یک انتخاب اصلح از نظر ایشان پرداختیم و در پایان پیامی برای عموم مردم به جهت مشارکت حداکثری در انتخابات داشتند.

تحلیلی دینی سیاسی از شهروند کواری

تحلیلی دینی سیاسی از شهروند کواری

شما ممکن است از قشر متمول و دارای مال و منال ، نباشید و یک چرخش مالی متوسط بلکه خیلی پایینی داشته باشید ، اما زندگی شما دارای تنگی و سختی نباشد و بالعکس ، پولدار باشید و مدام خود را در تنگنا و سختی ببینید.